Visie van Henk Jansen


print.gif 
Wat een goede zaak, dat wij als beroepsgroep eindelijk eens ons zegje mochten doen over de veel te ver door geschoten administratieve lasten die ons opgedwongen worden door de management zucht van de zorgverzekeraars. Ik doel daarbij op de uitzending in Eén Vandaag van 6 juli j.l.
Maar beste collega’s, dit is maar één deel van het probleem, waar wij als beroepsgroep mee kampen.
Ons grote probleem is dat wij als zorgaanbieders geen serieuze onderhandelingspartij zijn in de zgn “zorgmarkt”. Wanneer wij wel een gelijkwaardige partner zijn in deze zorgmarkt kunnen we invloed uitoefenen op processen, waaronder deze administratieve dwangbuis die ons aangemeten is.

Willen wij structureel iets veranderen dan moeten wij als groep ons bewijzen. dat wij invloed hebben en er “toe doen”.  Een tool die je daarbij kunt gebruiken om invloed te ontwikkelen ga ik hieronder beschrijven.
Collega’s. lees dit aandachtig door en kijk wat jij zelf risicoloos kan doen om onze beroepsgroep terug te brengen aan de onderhandelingstafel.  
 
Stop met mopperen en smeed je eigen toekomst......  
Steeds vaker hoor ik mijn collega's mopperen dat de zorgverzekeraar alles bepaalt zonder dat wij als therapeuten inspraak hebben.
Er is geen sprake van marktwerking in de zorg, omdat bij de invoering van de fysiotherapie binnen de zorgmarkt de minister de regierol van de zorgmarkt in handen van de zorgverzekeraar heeft gegeven.
Collega's, de start van de zorgmarkt was een ongelijke, zoals het hierboven beschreven is. Maar geloof me, een start zegt niets over het verloop van de wedstrijd en bepaalt niet de uitslag van de wedstrijd.
 
Toegegeven, de zorgverzekeraar heeft een voorsprong bij de start, maar de andere twee deelnemers in die markt krijgen voldoende kansen om terug te vechten. De twee andere spelers zijn natuurlijk de patiënten (verenigingen) en de zorgverleners (wij fysiotherapeuten te samen met het KNGF).
Helaas zijn wij zorgverleners alleen  gewend om te vechten voor de gezondheid van onze patiënten. Nu de zorg een markt is geworden, zal de zorgverlener moeten leren vechten voor zijn eigen positie binnen het stelsel. Dit vraagt ons om een omezwaai in mentaliteit.
 
In het verleden waren we als KNGF en als leden erg intrinsiek gericht (waren alleen maar met verdieping, kwaliteit en ethiek bezig), maar in een markt moeten we ons ook naar buiten presenteren.

Collega's en het KNGF, wordt u zelfbewust van de plaats welke wij als beroepsgroep innemen binnen deze ontwikkelende zorgmarkt. Denkt u nu nog steeds dat u alleen een zorgproduct verkoopt aan de zorgverzekeraar. Denk eens na hoe goed de klant ons werk beoordeelt en waarmee een zorgverzekeraar gegarandeerde tevredenheid inkoopt.
Wordt dan nu wakker, want wij als groep van 23.000 fysiotherapeuten, waarvan 18.000 in de eerste lijn, zijn vergeten dat wij onze invloed op de patiënt niet alleen kunnen richten op het lichamelijk gezond maken van de patiënt maar we kunnen klanten ook adviseren.
Met adviseren doel ik nu niet direct op advies voor een gezonde lifestyle maar ik bedoel nu meer het advies aan de patiënt over wat de patiënt naar de toekomst mag verwachten qua klachten, maar ook, hoe hij zich daarvoor moet/kan indekken door het afsluiten van een goede zorgpolis.
Door intensief en vaak vertrouwelijke contact met onze patiënten worden wij vaak als vertrouwenspersonen gezien en dus zullen onze adviezen, aangaande het afsluiten van de juiste zorgpolissen door de patiënt als zeer serieus ervaren worden.
 
Uit eigen ervaring weet ik dat meer dan 70% van de door mij eind 2011 gegeven adviezen aangaande het afsluiten van correcte zorgpolissen, is opgevolgd. Als u de potentie van deze macht inziet, dan weet u ook dat wij als groep een zeer machtig wapen in handen hebben.
De zorgverzekeraar weet heel goed dat wij die kracht hebben, helaas is mij gebleken dat in het verleden de KNGF geen gebruik gemaakt heeft om deze kracht bij de zorgverzekeraar te vermarkten.
 
Natuurlijk weet ik dat het KNGF op dit moment zich aan het heroriënteren is over haar rol in de toekomst maar ik roep het KNGF en alle fysiotherapeuten in Nederland op zich aan te sluiten bij mijn initiatief waardoor wij onze marketing krachtig gaan bundelen in het belang van de patient, want wij zullen zeker polissen beoordelen op:

  • Geen medische restricties bij aannamebeleid Zorgpolis
  • Patient moet zich volledig kunnen verzekeren voor fysiotherapie
  • Een restitutietarief welke minimaal 90% van het gemiddeld tarief bedaagt, dit om de klant te garanderen dat hij zelf zijn zorgverlener kan kiezen al dan niet gecontracteerd.  

Om die reden roep ik op:  

KNGF:
  

Stel nu de voorwaarden op, waaraan een goede ZV polis moet voldoen voor het contract 2013.
Denk daarbij aan zaken als, geen selectie bij aanname patiënt, het door de patiënt kunnen inkopen van onbeperkte fysiotherapeutische zorg en de keuzevrijheid, welke therapeut de klant wil bezoeken.
Dit zijn drie NMa proof criteria aangezien ze in het belang van de klant zijn.
 
Aan het einde van het jaar voert het KNGF een duidelijke publiciteitscampagne met paginagrote advertenties in alle landelijke kranten waarin wij als beroepsgroep een advies aan de klanten geven welke polissen men wel en welke men niet af moet sluiten.  
 
De Fysiotherapeut
:  

Gedurende het gehele jaar bereid u de patiënten voor dat men halverwege november de kranten in de gaten moet houden, want daarin komen advertenties te staan welke polissen wel/niet goed zijn.
Tevens zou het goed zijn wanneer u aangeeft dat ze u kunnen bellen, in dezelfde periode, voor het krijgen van advies aangaande de af te sluiten zorgpolissen.
Er zijn al collega’s die maillijsten gemaakt hebben en alle patienten aan het einde van het jaar per mail gaan informeren. Ook kunnen we als collega's plaatselijk of regionaal deze advertenties op eigen kosten in de lokale weekbladen plaatsen.
Op deze wijze bereiken we twee zaken:  
  • De kans dat de klant in 2013 beter verzekerd is groter
  • De zorgverzekeraar wordt er op gewezen dat wij klanten kunnen gaan beïnvloeden.
Wanneer de zorgverzekeraar er van doordrongen is dat wij invloed hebben op zijn klant en “prospect” (mogelijke klant) dan vertaalt zich dit automatisch in een aangepast contract voor 2014. 
Ik weet zeker dat een zorgverzekeraar geen klanten wil verliezen en daarom rekening gaat houden met de FYSIOTHERAPEUT als partij (partner) in de markt waarmee rekening moet worden gehouden.

STOP MET MOPPEREN EN VECHT VOOR UW POSITIE AAN DE ONDERHANDELINGSTAFEL….HET KAN NU NOG.

Henk Jansen
     

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend